عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
کارگاه از ایده زایی تا تجاری سازی


از ایده زایی تا تجاری سازی:

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         چگونه یک ایده را پرورش یا حذف کنیم. 
·         متدولوژی تعالی نام تجاری (برند) 
·         استفاده از اینترنت در توسعه ایده 
·         چگونگی رسیدن به اهداف تجاری و کسب و کار
·         چگونه محصول یا خدمت خود را راهی بازار کنیم ؟ 
·         نقش بازاریابی تجربی و تجربه ای در ایران در کجاست؟ 
·         چگونه شرکتی با بازاریابی موفق یا ورشکست می شود؟ 
·         بازاریابی در کجای زنجیره ایده ها جا دارد؟ 
مدت کارگاه : سه روزه 

        بعد    آخر