عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
آمار و اطلاعات بازار صنايع غذايي داخل كشور و كشورهاي همسايه
رئيس هيئت مديره پارك بازاريابي ايران جناب آقاي دكتر ميركاظمي: صنايع غذايي در ايران از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و در صورت ايجاد كانال هاي صادراتي مي توان بازارهاي جديدي را خلق نمود. به زودي آمار واطلاعات بازار صنايع غذايي داخل كشور و كشورهاي همسايه در اختيار مشاوران پارك بازاريابي ايران قرار خواهد گرفت تا بتوانند نتايج تحقيقات بازاريابي كامل و جامعي در اختيار شركت هاي عضو قرار دهند.
 
اول    قبل    بعد    آخر