عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
بازاریابی

بازاریابی- دانش و تجربه به كارگیری  روش های ابداعی  و اثبات شده  در حوزه مدیریت بازاریابی به منظور توسعه سهم بازار و افزایش حجم فروش شركت ها ، هدف بنیادی موسسات  مشاور بازاریابی می باشد.

بازاریابی - مشاور بازاریابی : انجام عمل و عكس العمل صحیح در مقابل روند پیچیده فعالیت های مربوط به بازاریابی و فروش كه به دلایلی همچون افزایش رقبای داخلی و خارجی و تغییر در رفتارهای مشتریان و مصرف كنندگان به وجود آمده است، لزوم كسب اطلاع از بازار، برنامه ریزی بازاریابی و كنترل بازارها را بیش از پیش ضرورت بخشیده است و عدم اطلاع از این امور، ورشكستی شركت ها و خروج برندهای معتبر را بدنبال دارد.

برخی، مشاور بازاریابی را به معنی مشاوره با تیم بازاریابی شركت و استفاده از نظرات آنها می دانند . برخی دیگر مشاور بازاریابی را در حد یك مدیر بازاریابی می دانند و فكر می كنند اگر یك مدیر بازاریابی خوب استخدام كنند در واقع یك مشاور بازاریابی هم دارند . عده ای هم فكر می كنند مشاوره بازاریابی بمعنی خواندن چند كتاب در این زمینه و شركت در دوره های بازاریابی است . در بهترین حالت بعضی ها مشاور بازاریابی را با اساتید دانش بازاریابی اشتباه می گیرند و استفاده از توصیه های آنها را بمعنی مشاوره می دانند در حالیكه یك مشاور بازاریابی خیلی برتر و بالاتر از این موارد است .جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سایت مرکزی پارك بازاریابی ایران مراجعه نمایید. « www.qmpcenter.com»


بازاریابی - طراحی سيستم فروش و بازاریابی

بازاریابی - مشاوره بازاریابی و تجاری سازی

بازاریابی - پژوهش بازاریابی و تجاری سازی

بازاریابی - آموزش بازاریابی و تجاری سازی

بازاریابی - بازاریابینام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :