عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تحقیقات بازار : تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی طیق تعریف انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا عبارتست از : تعیین، جمع‌آوری،تحقیقات بازاریابی طبق تعریف انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا عبارتست از: تعیین، جمع‌آوری، تحلیل و تخمین هدفمند و نظام‌مند اطلاعات، برای بهبود تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تشخیص فرصتها و حل مسائل بازاریابی

تحقیقات بازاریابی به ما کمک می‌کند تا فرصت‌های بازار را پیدا کنیم و با اطلاع از وضعیت بازار، با اطمینان بیشتری گام برداریم و بتوانیم کارهایی انجام دهیم كه محصول ما دربرابر محصول یا در برابر محصولات مشابه، تحت تأثیر قرار نگیرد و بازار به طور كامل كالای ما را قبول کند. مدیران برایاین‌ که بتوانند اطلاعات دقیقتری از مشتریان یا رقبا یا دیگر نیروهای موجود در بازار بدست آورند، دست به انجام تحقیقات بازاریابی می زنند .

تحقیقات بازاریابی، مارا در درك شرایط شرکت، نقاط ضعف و نقاط قوت شركت و عارضه یابی شرکت كمك می كند. مزیتهای رقابتی، استراتژی ها، رفتار مصرف کننده ها، اندازه و رشد بازار، میزان وفاداری و رضایت مصرف كنندگان و همچنین دلایل و مکان و زمان خرید مصرف کنندگان را می  توانیم با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات بازاریابی مشخص كنیم. بااستفاده از تحقیقات بازاریابی می توانیم فرصتهای بازار را شناسایی كرده و فرصتهای موجود را بهبود بخشیم

 

 

 

تحقیقات بازاریابی به سه قسم كلی تقسیم می شود:

 

 

 

تحقیقات كتابخانه ای

 

 

 

تحقیقات بازاریابی كیفی

 

 

 

تحقیقات بازاریابی كمی

 

 

 


 
 تحقیقات بازار : تحقیقات بازاریابی 
تحقرقات بازار : تحقیقات بازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        بعد    آخر