عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تحقیقات بازار : تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی كمی یكی از مواردی است كه موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را فراهم می‌آورد.

تحقیقات بازاریابی موارد مختلف كاربرد را دارد كه عبارتند از :  

تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی است كه برنامه كار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌كند.

تحقیقات بازاریابی تاثیر فعالیت‌های تبلیغاتی را زیاد كرده، موجب افزایش فروش می‌شود.

تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاستهای بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل كنترل و خارج از كنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود. 
تحقیقات بازار با كشف بازارهای جدید، موارد استفاده از محصولات و خدمات پیشین را گسترش می دهد.

تحقیقات بازار باعث حذف تصمیماتی می‌شود كه بر اطلاعات نادرست و یا حدسیات استوار است و از آنجا كه معمولاً پس از تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری، امكان بازگشت وجود ندارد، از سرمایه ‌گذاری‌های سنگین در بخشهای غیر ضروری جلوگیری می‌شود.

تحقیقات بازار موجب كاهش هزینه‌ها می‌شود.
_________________________________________________________________________________________

تحقیقات درباره بازار :

بررسی سهم بازار یك محصول یا شركت در مقایسه با رقبا
بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار
بررسی كانالهای توزیع در مقایسه با رقبا
امكان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار

تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌كننده:

بررسی ویژگی‌های جمعیتی مشتریان محصول

بررسی الگوی خرید مشتریان
بررسی الگوی مصرف مشتریان
بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارك تجاری
بررسی میزان رضایت مشتریان از محصول
بررسی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان از محصول
بررسی ویژگیهای بازار هدف در فرایند تصمیم‏گیری خرید

تحقیقات درباره محصول و خدمت:

بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا
بررسی جایگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد، نگرش، رضایت)
بررسی جایگاه محصولات یك شركت در بازار هدف از نظر محصول، قیمت،توزیع و پیشبرد فروش
پیش‌آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرف‌كنندگان
بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول
بررسی بسته‌بندی محصول 

تحقیقات بازاریابی درباره بنچ مارك مدل های كسب و كار

ایجاد DMSS جهت بررسی رفتار مصرف كننده

(پذیرش تبلیغ، نحوه یادآوری، نحوه انتخاب از قفسه، نحوه مصرف، نحوه پیشنهاد)


اول    قبل