عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
شركت در نمايشگاه تخصصی روغن خوراكی

اولين نمايشگاه تخصصی روغن خوراكی توسط انجمن صنفی شركت های توليد كننده روغن 27 الی 30 آذرماه در محل نمايشگاه هتل المپيك تهران برگزار شد

غرفه پارك بازاريابی ايران با اشاعه فرهنگ و دانش مديريت بازاريابی همانند نمايشگاه شيريني و شكلات و همچنين نمايشگاه نوشيدنيها خدمات رايگان مشاوره و آموزش در حوزه های مختلف مديريت بازاريابی و فروش از قبيل ساماندهی شبكه هاي توزيع، برند سازی، بازاريابی يكپارچه و . . . به حاضرين و شركت كنندگان ارائه نمود.

اول    قبل    بعد    آخر