شركت در نمايشگاه تخصصی روغن خوراكی

اولين نمايشگاه تخصصی روغن خوراكی توسط انجمن صنفی شركت های توليد كننده روغن 27 الی 30 آذرماه در محل نمايشگاه هتل المپيك تهران برگزار شد

غرفه پارك بازاريابی ايران با اشاعه فرهنگ و دانش مديريت بازاريابی همانند نمايشگاه شيريني و شكلات و همچنين نمايشگاه نوشيدنيها خدمات رايگان مشاوره و آموزش در حوزه های مختلف مديريت بازاريابی و فروش از قبيل ساماندهی شبكه هاي توزيع، برند سازی، بازاريابی يكپارچه و . . . به حاضرين و شركت كنندگان ارائه نمود.

اول    قبل    بعد    آخر