عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
باشگاه بازاریابان ایرانتاسیس باشگاه بازاریابی ایران متشکل از مجربین ، متخصصین و دانشگاهیان صاحب نام در عرصه بازاریابی ایران
باشگاه بازاریابی ایران قصد دارد با گردآوری متخصصین بازاریابی گامی بهره ور در زمینه توسعه بازاریابی و تجاری سازی محصولات و خدمات ایرانی و خارجی بردارد . به زودی اطلاعات بیشتری اطلاع رسانی می گردد.