عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
مشاوره بازاریابی ، تجاری سازی پارك بازاریابی ایران


پارك بازاریابی ايران  همراهی واقعی در دنيای تجارت                                        یك گام جلوتر

   

این مشاوره شامل عارضه یابی و آسیب شناسی بازاریابی در همه فرآیندها می باشد

تنظیم استراتژی و طراحی سیستم‌های بازاریابی و فروش 

طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت‌های بازاریابی و فروش 

بهینه سازی شبكه توزیع یكپارچه

تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری 

مشاوره بازاریابی صنعتی 

مشاوره بازاریابی خدمات 

بررسی رفتار مصرف کننده و امكان سنجی بازار

بازاریابی الکترونیکی به كمك تاكتیك های بهینه سازی 
SEO

مدیریت ارتباط با مشتری (
CRM
 
سنجش رضایت مشتری 

برنامه استراتژیک بازاریابی جامع 

انجام مراحل 4
P,4C

داشبورد ارزیابی عملكرد واحد ها

نقشه استراتژی و كارت امتیاز متوازن

نقشه قابلیت وارتقای نیروی انسانی
HRM

بكارگیری استراتژی های مدیریت(اقیانوس آرام ،چینی،سالامی،مانكی و........)

كمپین تبلیغاتی شامل (تبلیغات روابط عمومی چاشنی فروش بازاریابی مستقیم و فروش شخصی)
 


وب سایت جدید تخصصی مشاوره بازاریابی