رزومه فعالیت هابخشي از رزومه فعاليت هاي پارك بازاريابي ايران در ذيل آورده شده است. در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر در مورد رزومه فعاليت ها با دفتر هماهنگي 77655810 تماس بگيريد


صنايع غذاييصنايع نفت و تجهيزات وابستهصنايع خودرو و تجهيزات وابستهشركت هاي ارائه خدماتسازمان هاي دولتيتشكل ها و انجمنغيره


شركت بزرگ

 كاله - مينو

 شركت ايرانول

ايران خودرو ديزل 

شركت تعاوني خليج فارس 

 اداره كل ارزيابي عملكرد وزارت بازرگاني

كانون انجمن صنفي صنايع غذايي

ساختمان تدبير (تيوا)

زيرمجموعه مپسا 


شركت متوسط

فراورده هاي گوشتی رومينا 

پژوهشگاه صنعت نفت 

فرسام التجارت 

موسسه استاندارد اروپا (CE)

مخابرات استان تهران -

صندوق سرمايه‌گذاری وزارت مسكن و شهرسازی

 انجمن صنفي تنباكوي معسل

كارخانجات مرجان سرشت 

 

شركت كوچك

لبنيات آرش - پخش‌انديشه توسعه

به‌توتال

 شهاب فيلتر 

 آويژه سيستم(طراح نرم افزار)

حمل و نقل خيبر 

انجمن شیرینی و شكلات ايران 

پتسا (ابزار دقيق)
Claber

(تجهيزات آبياري ايتاليا)
ASB  

(ادوات كشاورزی اسپانيا و تركيه)