عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
رزومه پژوهشی* ایجاد شبکه توزیع مویرگی ارزاق ضروری ( با همکاری معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ) 
* بررسی بازار کشورهای حوزه آفریقا ( با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران  )
* برنامه ریزی بازارهای اروپا جهت استفاده از محصولات ایرانی ( با همکاری همکاری دانشجویان دانشگاه تهران )
* پژوهش در زمینه بازاریابی بین الملل محصولات ایرانی( با همکاری مرکز ملی فرش ایران وابسته به وزارت بازرگانی  )
* راهکارهای جهانی سازی برندهای ایران ( با همکاری شرکت فراگستران بازار )
* پژوهش در ایجاد مدیریت زنجیره تامین در بنگاه های کوچک تولیدی و خدماتی ( با همکاری شرکت هلدینگ مرجان )
* مطالعه بازار ایران و بررسی علل ناتوانی بنگاههای کوچک اقتصادی ( با همکاری شرکت مینو )
* بررسی توزیع و فروش محصولات دخانیات در کشور ( با همکاری شرکت دخانیات و انجمن توتون و تنباکوی ایران  )
* طراحی و ایجاد رویکرد لجستیک و زنجیره تامین در بنگاهها ( بازرگانی – تولیدی)( با همکاری شرکت اتکا )
* تحلیل و بررسی و ایجاد شرکت تعاونی های منسجم( با همکاری تعاونی فناوران خلیج فارس و اداره تعاون استان تهران)
* پرورش شترمرغ در ایران ( با همکاری شرکت آیوفا  )
* تحلیل و بررسی بازار اسباب بازی در ایران ( با همکاری شرکت بین المللی CSP  ) 
* تحلیل خدمات پس از فروش قطعات موتورسیکلت ( با همکاری کارخانه مینا دوچرخ و اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت )
* مطالعه و امکان سنجی کشت مارچوبه در ایران ( با همکاری کشت و صنعت شهید رجایی و سازمان توسعه تجارت ایران )
* بررسی سیلو درکشور ( با همکاری شورای سیلوسازی بازرگانی دولتی ایران و شرکت اسپانیایی simeza  )
* بررسی نان های صنعتی و حجیم در کشور ( با همکاری شرکت بازرگانی دولتی  )
* بررسی تولید و فروش فیلتر خودرو ( با همکاری کانون فیلترسازان ایران و کارخانجات شهاب  )
* تجزیه و تحلیل مدیریت موفق در فرهنگ ایرانی ( با همکاری سازمان آموزش های بازرگانی  )
* بررسی اوضاع استاندارد دربرخی محصولات ایرانی ( با همکاری اداره استاندارد استان تهران و نماینده استاندارد اروپا )
* بررسی تشکیل اولین پیک مارکت در ایران ( با همکاری پژوهشگاه فرهنگ )
* پروژه اسکراپ کشتی های از رده خارج (با همکاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی )
* پروژه بررسی تعامل بازار ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس ( با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران  )
* پروژه بررسی حذف بروکراسی اضافی در نظام اداری شرکت مخابرات ( با همکاری اداره مخابرات منطقه 7 استان تهران )
* پروژه بررسی بنگاههای کوچک و زود بازده ( با همکاری شرکت کارخانجات مرجان سرشت )
* طرح دهکده طلایی کار و زندگی( با همکاری کلینیک کارآفرینی وفایی  )
* پروژه بررسی کاهش تولید دخانیات ( با همکاری شرکت دخانیات جمهوری اسلامی و اتحادیه توتون و تنباکوی ایران )
* بررسی مشکلات شرکت کشتیرانی در حوزه انسانی (با همکاری شرکت های شرکت کشتیرانی)

* ایجاد خوشه های صادرات گرا در مناطق مختلف کشور ( با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و  ارزیابی عملکردوزارت بازرگانی  )
* مهندسی فروش محصولات خدمات شهری در کشور ( با همکاری کارخانه نورسازه اراک و طلوع سامیا شرق  )
 (بررسی برگزاری نمایشگاه های ایرانی در کشور افغانستان ( با همکاری مجری نمایشگاه مبلمان و نماینده تجار افغانستان در ایران