شرکت در مناقصات بازارپژوهی

باشگاه بازاریابان ایران با تکیه بر نیروهای متخصص دانشجو و مهارت آموخته، اقدام به تشکیل قوی ترین تیم های تحقیقات بازار نموده است .
ما می دانیم که ورود به عرصه کسب و کار نیاز به شناسایی بازار و محیط کسب و کار دارد. لذا پارک فناوری بازاریابی بستر مناسبی جهت کسب اطلاعات دقیق از بازارهای مختلف می باشد.
منابع اطلاعاتی اعضای باشگاه بازاریابان ایران، سازمان توسعه تجارت، گمرکات کشور، اتاق های بازرگانی، تجار با سابقه و بنکداران فعال در بازارهای مختلف و همچنین شرکت ها و سازمان های بین المللی در این عرصه می باشد. علاوه بر آن اعضای باشگاه نیز تیم های متنوعی جهت بازارپژوهی جهت تایید اطلاعات اکتسابی را طراحی کرده و در اختیار صاحبان کسب و کارهایی که قصد توسعه و موففقیت بیشتر را دارند، گذارده است.
شما نیز می توانید در صورت تمایل به ایجاد کسب و کاری جدید و یا ایجاد بهره وری بیشتر در مشاغل و کسب و کار خود از ما به عنوان جامع ترین قطب دارنده و گردآورنده  اطلاعات روز بهره مند شوید