عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تهران ميرداماد
شرح خدمات نمايندگي:

آموزش كارگاه هاي:

مذاکره فروش
فروشنده توانا 
از ایده زایی تا تجاری سازی
اصول تجاری سازی
چگونه موفق تر از رقبای تجاری باشیم 
راز تبلیغات موثر در چیست 
بازاریابی محصولات غذایی (از ايده تا تجاري سازي)
مدیریت برند 
برنامه ریزی بازار
زبان بی صدا Body Language 

پژوهش:
تحليل ساختار بازار
پژوهش هاي آزمون ايده قبل از توليد انبوه
سنجش صداي مشتري VOC
ارزيابي رضايت پيمايشي در مورد محصول، برند، واحدهاي سازماني
ارزيابي رضايت واحدهاي زنجيره تأمين
بررسي سيستم توزيع 
تحليل موقعيت 
SWOT
بررسي اثربخشي فعاليت هاي مختلف ترويج Promotion
مانند تبليغات، روابط عمومي، فروش شخصي، بازاريابي مستقيم
تحليل قيمت محصولات و قيمت گذاري رقبا


مشاوره:
طراحي Marketing Plan
تشكيل و تعالي برند ( علامت تجاري )
ارزيابي پروژه هاي بازاريابي
تحقيقات بازار و تحقيقات بازاريابي
مشاوره به كارخانجات صنايع غذايي
مشاوره به توزيع كنندگان مواد پروتئيني
مشاوره به توليد كنندگان تزئينات شهري
مشاوره به مراكز آموزشي
مشاوره به مراكز خيريه و غيرانتفاعي
مشاوره به بازارگانان و سازندگان قطعات يدكي خودرو

آدرس:
تهران - خيابان ميرداماد - خيابان كازرون شمالي - مجتمع آموزشي اميركبير