ساري خزرآباد
شرح خدمات نمايندگي:

آموزش كارگاه هاي:
مذاکره فروش
فروشنده توانا 
از ایده زایی تا تجاری سازی
اصول تجاری سازی
چگونه موفق تر از رقبای تجاری باشیم 
راز تبلیغات موثر در چیست 
بازاریابی محصولات غذایی (از ايده تا تجاري سازي)
مدیریت برند 
برنامه ریزی بازار
زبان بی صدا Body Language 


آدرس:
ساري - ميدان خزر - فره آباد - بلوار دريا