عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تجارت الكترونیك و جهانی سازی

 


دستاورد مشاوران ارشد پارك بازاریابی را ارج می نهیم كه توانستند گامی بلند در جهت ارتقا و تعالی تجارت الكترونیك كشور بردارند.
نقش تجارت الكترونیك در عصر ارتباطات بر كسی پوشیده نیست.
مشاوران ارشد پارك بازاریابی ایران دستاورد جدیدی جهت توسعه و ایجاد صادرات كشور كسب نمودند.
آنچه به صورت متداول در تجارت دنیا صورت می پذیرد بر كسب اطلاعات تكیه دارد و یكی از به صرفه ترین و پرسرعت ترین منابع اطلاعاتی شبكه جهانی (اینترنت) است.
سایت گوگل به عنوان موفق ترین سایت جستجوگر طی سال های 2008، 2009 و 2010 انتخاب شده است. شركت ها در سراسر دنیا تلاش بر معرفی خود به مشتریان در اقسا نقاط دنیا دارند و به همین منظور نیز سایت های اینترنتی برای سازمان ها و شركت های خود طراحی و عرضه می كنند.
معرفی در سایت های جستجوگر دو نوع می باشد. در شكلی از كار شركت ها با پرداخت وجه نقد به سایت های جستجوگر مثل یاهو و گوگل برای مدتی خود را در صفحات اول و در قسمت حامیان مالی
Sponsorship قرار می دهند و در شكل دیگر با انجام فعالیت هایی از قبیل به روز رسانی اطلاعات سایت خود، آن را به صورت طبیعی Organic در سایت های جستجوگر مطرح می نمایند.
آمار ارائه شده از طرف سایت گوگل بر این موضوع اشاره دارد كه تنها 15 الی 20% افراد جستجوگر به شركت ها و موسسات
Sponsorship اعتماد كرده و وارد سایت این شركت ها می شوند و الباقی توجه خود را به سایت شركت هایی می دهند كه گوگل آن ها را به صورت Organic  معرفی می نماید. 
مطلب قابل توجه دیگر این است كه 80% افراد جستجوگر در اینترنت تنها صفحه اول سایت گوگل را كه شامل 10 سایت اول می باشد، مشاهده می كنند و به صفحات دیگر توجه زیادی نمی شود.
 مشاوران ارشد پارك بازاریابی توانسته اند مقام و جایگاه شركت های ایرانی را در جستجوهای اینترنتی و به زبان انگلیسی جزو 5 سایت برتر و در صفحه اول معرفی نمایند.