عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
مشاور بازاریابی :‌ مشاور بازاریابی در پارك بازاریابی ایران


 

مشاور بازاریابی : انجام عمل و عكس العمل صحیح در مقابل روند پیچیده فعالیت های مربوط به بازاریابی و فروش كه به دلایلی همچون افزایش رقبای داخلی و خارجی و تغییر در رفتارهای مشتریان و مصرف كنندگان به وجود آمده است، لزوم كسب اطلاع از بازار، برنامه ریزی بازاریابی و كنترل بازارها را بیش از پیش ضرورت بخشیده است و عدم اطلاع از این امور، ورشكستی شركت ها و خروج برندهای معتبر را بدنبال دارد.

مشاور بازاریابی مجرب و مورد تأیید سازمان ذی صلاح مانند سازمان توسعه تجارت ایران، شما را در مدیریت بازار یاری می رساند
مشاور بازاریابی - مدیران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و تخصص بازاریابی در بكار بستن این شیوه ها را بیش از گذشته احساس می کنند استفاده از خدمات یك مشاور بازاریابی كاملاً بدیهی بنظر می رسد. 
مشاور بازاریابی شامل عارضه یابی و آسیب شناسی بازاریابی در همه فرآیندها می باشد

 

 

 

تنظیم استراتژی و طراحی سیستم‌های بازاریابی و فروش 

طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت‌های بازاریابی و فروش 

بهینه سازی شبكه توزیع یكپارچه

تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری 

مشاوره بازاریابی صنعتی 

مشاوره بازاریابی خدمات 

بررسی رفتار مصرف کننده و امكان سنجی بازار

بازاریابی الکترونیکی به كمك تاكتیك های بهینه سازی 
SEO

مدیریت ارتباط با مشتری (
CRM
 
سنجش رضایت مشتری 

برنامه استراتژیک بازاریابی جامع 

انجام مراحل 4
P,4C

داشبورد ارزیابی عملكرد واحد ها

نقشه استراتژی و كارت امتیاز متوازن

نقشه قابلیت وارتقای نیروی انسانی
HRM

بكارگیری استراتژی های مدیریت(اقیانوس آرام ،چینی،سالامی،مانكی و........)

كمپین تبلیغاتی شامل (تبلیغات روابط عمومی چاشنی فروش بازاریابی مستقیم و فروش شخصی)
  

مشاور بازاریابی ماهیت وجود مشاوران و اعضای هيئت علمی در پارك بازاریابی ایران است.

 

 

 

 وب سایت تخصصی مشاور بازاریابی در پارک بازاریابی ایران

اطلاعات مناسب و کافی در مورد آموزش بازاریابی