عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تجاری سازی

تجاری سازی (Commercialization) و برنامه ریزی فروش در حوزه های مختلف علمی و بيوتكنولوژی از سال 88 در برنامه های پژوهشی‌ اعضای هیئت علمی پارك بازاریابی ايران قرار گرفت و در ابتدای سال 90 به دستاوردهای ارزشمندی‌ دست يافتند.


مطالعه و پیاده سازی مدل های متفاوت تجاری سازی و بازاریابی بر روی محصولات متفاوت از جمله فعالیت هایی است که توسط مشاوران پارک بازاریابی ایران در شرکت های متعددی صورت پذیرفته است. یکی از این موارد تجاری سازی دستاوردهای بیوتکونولوژی و همچنین پتنت های پژوهشگاه صنعت نفت است که توسط پارک بازاریابی ایران انجام شده است.