عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
برنامه بازاریابی و فروش

برنامه ریزی بازاریابی با مدل برنامه ریزی سیستماتیك بازاریابی و فروش پارك بازاریابی ایران، اثربخش تر و كاراتر است.

مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیك توسط 35 نفر دكترین عضو هیئت علمی تأیید شده است و به تبع آن نیز مورد حمایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است. همچنين لازم به ذكر است اين مدل تاكنون در شركت های مختلف پياده سازی شده است.

برای كسب اطلاعات بيشتر در مورد پیاده سازي اين مدل و استفاده از شرايط و تسهيلات سازمان توسعه تجارت می توانيد با شماره تلفن 77655810 تماس حاصل فرمائيد.


برنامه ریزی بازاریابی و فروش توسط پارك بازاریابی ايران
[1]